انجمن سینمای جوانان ایران دفترهمدان

آموزش دوره های فیلم سازی

#دورهمی #آموزشی

ثبت نام آغاز شد : آموزش دوره های فیلمسازی  عکاسی . کارگردانی . فیلم نامه نویسی . تدوین . صدا . تصویر برداری با اهدای گواهینامه معتبر برای ثبت...

آموزش دوره های فیلم سازی
تا
تا
 

ثبت نام آغاز شد :

آموزش دوره های فیلمسازی 

عکاسی . کارگردانی . فیلم نامه نویسی . تدوین . صدا . تصویر برداری

با اهدای گواهینامه معتبر

برای ثبت نام به انجمن سینمای جوانان استان همدان واقع در خیابان میرزاده عشقی ، ابتدای خیابان دیباج طبقه فوقانی بانک صادرات مراجعه نماییدورود