تبلیغات رویداد

جشنواره محلات ویژه کودکان و خانواده ها

#جشنواره #آموزشی

هیئت ورزشهای همگانی همدان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر با مشارکت کانون جوانه های بانک ملی همدان تقدیم می کند   با حضور مجری محبوب کودکان عمو حمید...

جشنواره محلات ویژه کودکان و خانواده ها
تا
تا
 

هیئت ورزشهای همگانی همدان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر با مشارکت کانون جوانه های بانک ملی همدان تقدیم می کند 

 با حضور مجری محبوب کودکان عمو حمید

جشنواره محلات ویژه کودکان و خانواده ها

بازی | مسابقه | جایزه | برنامه های شاد

پنج شنبه 25 شهریورماه 1395 شهرک مدنی فاز 2 بوستان شهید مدنی

جمعه 26 شهریورماه 1395 بلوار ارم ، بوستان ارم

شنبه 27 شهریورماه 1395 شهرک فرهنگیان ، بوستان باهنر 

یکشنبه 28 شهریورماه 1395 شهرک الوند ، بوستان الوند

دوشنبه 29 شهریورماه 1395 شهرک بهشتی ، بوستان خانواده

ورود