جشنواره غذاهای سنتی همدان

#نمایشگاه #هنری

هفته دولت گرامی باد شهرداری همدان برگزار می کند; نمایشگاه و جشنواره غذاهای سنتی و محلی همدان در هتل باباطاهر همدان با همکاری سازمان میراث فرهنگی...

جشنواره غذاهای سنتی همدان
تا
تا
 

هفته دولت گرامی باد
شهرداری همدان برگزار می کند;
نمایشگاه و جشنواره غذاهای سنتی و محلی همدان
در هتل باباطاهر همدان
با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همدان


ورود