مسابقه نقاشی خانواده

#مسابقه #هنری

هفته دولت گرامی باد شهرداری همدان برگزار می کند; مسابقه نقاشی خانواده بر روی پارچه; در بوستان بزرگ ارم همدان با همکاری سازمان میراث فرهنگی و...

مسابقه نقاشی خانواده
تا
 

هفته دولت گرامی باد
شهرداری همدان برگزار می کند;
مسابقه نقاشی خانواده بر روی پارچه;
در بوستان بزرگ ارم همدان
با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همدان

ورود