ویژه برنامه روز دانشجو دانشگاه آزاد همدان

#دورهمی #آموزشی

ویژه برنامه روز دانشجو دانشگاه آزاد همدان حرف دلتان را بزنید تریبون در اختیار شماست ویژه برنامه بزرگداشت روز دانشجو 16 آذرماه روز دانشجو...

ویژه برنامه روز دانشجو دانشگاه آزاد همدان
تا
تا
 

ویژه برنامه روز دانشجو دانشگاه آزاد همدان حرف دلتان را بزنید تریبون در اختیار شماست ویژه برنامه بزرگداشت روز دانشجو 16 آذرماه روز دانشجو مبارک پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور ریاست و معاونین دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان زمان : دوشنبه 16 آذرماه . ساعت 9:30 مکان : دانشگاه آزاد اسلامی همدان - دانشکده هنر و معماری سالن عباسپور

ورود