همایش اربعین در فرهنگ شیعه همدان

#همایش #مذهبی

همایش اربعین در فرهنگ شیعه همدان مراسم سخنرانی با موضوع آثار تربیتی و تبلیغی اربعین در فرهنگ شیعه سخنران : دکتر قنبری زمان دوشنبه 9 آذرماه...

همایش اربعین در فرهنگ شیعه همدان
تا
تا
 

همایش اربعین در فرهنگ شیعه همدان مراسم سخنرانی با موضوع آثار تربیتی و تبلیغی اربعین در فرهنگ شیعه سخنران : دکتر قنبری زمان دوشنبه 9 آذرماه 1394 ساعت 10 تا 12 مکان : دانشگاه آزاد اسلامی همدان - سالن شهید عباسپور   کاری از بسیج دانشگاه آزاد همدان و کانون فارغ التحصیلان

ورود