مراسم عزاداری دهه آخر صفر همدان

#مراسم #مذهبی

مراسم عزاداری دهه آخر صفر همدان مراسم عزاداری دهه آخر صفر 1437 ازشنبه94/9/10 به مدت ده شب ازنمازمغرب وعشاء سخنرانان: پنج شب اول: آیت الله...

مراسم عزاداری دهه آخر صفر همدان
تا
تا
 

مراسم عزاداری دهه آخر صفر همدان مراسم عزاداری دهه آخر صفر 1437 ازشنبه94/9/10 به مدت ده شب ازنمازمغرب وعشاء سخنرانان: پنج شب اول: آیت الله احدی(با موضوع اسرار نماز) پنج شب دوم: شیخ حبیب شعبانی مداح: حاج مجتبی روشن روان همدان -  حسینیه امام خمینی (ره)

ورود