دسته عزاداری اربعین همدان

#مراسم #مذهبی

دسته عزاداری اربعین همدان دسته عزاداری اربعین حسینی در همدان روز اربعین - چهارشنبه 11 آذرماه 94 راس ساعت 9 صبح همدان - مسجد مهدیه...

دسته عزاداری اربعین همدان
تا
تا
 

دسته عزاداری اربعین همدان دسته عزاداری اربعین حسینی در همدان روز اربعین - چهارشنبه 11 آذرماه 94 راس ساعت 9 صبح همدان - مسجد مهدیه همدان   هیات محبین المهدی (عج) همدان پایگاه مقاومت شهید یوسفی (مهدیه همدان )

ورود