یادواره سردار شهید حسین همدانی

#مراسم #مذهبی

یادواره سردار شهید حسین همدانی سخنران: سردار آبنوش مکان: شهرک بهشتی - مسجد بنی فاطمه زمان: پنجشنبه 1394/9/5 بعد از نماز مغرب و عشا...

یادواره سردار شهید حسین همدانی
تا
تا
 

یادواره سردار شهید حسین همدانی سخنران: سردار آبنوش مکان: شهرک بهشتی - مسجد بنی فاطمه زمان: پنجشنبه 1394/9/5 بعد از نماز مغرب و عشا

ورود