مراسم چهلم شهید صانعی

#مراسم #مذهبی

مراسم چهلم شهید صانعی مراسم چلم بسیجی مدافع حرم شهید حاج مجید صانعی موفق زمان : پنج شنبه 94/9/5  از ساعت 14 الی 16 مکان : همدان - خیابان...

مراسم چهلم شهید صانعی
تا
تا
 

مراسم چهلم شهید صانعی مراسم چلم بسیجی مدافع حرم شهید حاج مجید صانعی موفق زمان : پنج شنبه 94/9/5  از ساعت 14 الی 16 مکان : همدان - خیابان کرمانشاه - حسینیه امام خمینی (ره)

ورود