هفتمین نمایشگاه عکس شهرداری همدان

#نمایشگاه #هنری

هفتمین نمایشگاه عکس شهرداری همدان آیین عاشورایی هفتمین نمایشگاه عکس گروهی خانه عکاسان شهرداری همدان توسط جمعی از عکاسان : فاطمه...

هفتمین نمایشگاه عکس شهرداری همدان
تا
تا
 

هفتمین نمایشگاه عکس شهرداری همدان آیین عاشورایی هفتمین نمایشگاه عکس گروهی خانه عکاسان شهرداری همدان توسط جمعی از عکاسان :

 • فاطمه قربانی
 • زهره رزجی
 • لیلا عمیدی نور افکن
 • ماعده مددی
 • مهسا ابراهیمی
 • هانیه عبدالملکی
 • سمانه ترابی
 • مجید مرادی
 • تقی الماسی
 • مهدی درسنگی
 • معصومه رشیدی فرود
 • نسرین دهقان
 • شیما دهقانی
 • زهره حسینی
 • مینا به چنان
 • پیمان مناسبی
زمان : 4 الی 15 آذرماه 1394     بازدید : صبح و بعدازظهر مکان : نگارخانه مجموعه فرهنگی و هنری عین القضات همدانی زمان افتتاحیه : چهارشنبه 4 آذرماه 1394 ساعت 9 صبح   کاری از مجموعه فرهنگی ، هنری عین القضات همدانی


ورود