همايش شكوه هجرت

#همایش #فرهنگی

همايش شكوه هجرت تقدير از جهادگران بسيج دانشجويي استان همدان سخنران دكترقدياني(مسئول سابق سازمان بسيج دانشجويي) زمان:4شنبه 4آذر ساعت9الي12 دانشگاه...

همايش شكوه هجرت
تا
تا
 

همايش شكوه هجرت تقدير از جهادگران بسيج دانشجويي استان همدان سخنران دكترقدياني(مسئول سابق سازمان بسيج دانشجويي) زمان:4شنبه 4آذر ساعت9الي12 دانشگاه آزاد واحدهمدان سالن شهيدعباس پور

ورود