چهلمین روز شهدای مدافع حرم

#مراسم #مذهبی

چهلمین روز شهدای مدافع حرم   چهلمین روز شهدای مدافع حرم همدان پنجشنبه: 5 /1394/9از ساعت 14:30الی16:30 مکان:  میدان شریعتی – خیبان...

چهلمین روز شهدای مدافع حرم
تا
تا
 

چهلمین روز شهدای مدافع حرم   چهلمین روز شهدای مدافع حرم همدان پنجشنبه: 5 /1394/9از ساعت 14:30الی16:30 مکان:  میدان شریعتی – خیبان پاسداران حسینیه امام خمینی (ره)

ورود