عصر شعر و خاطره مدافعان حرم

#دورهمی #هنری

عصر شعر و خاطره مدافعان حرم سخنران : از فرماندهان دفاع مقدس و شعر خوانی شاعران برجسته همدان زمان: چهارشنبه 1394/9/4 ساعت 15:00 مکان: خیابان مهدیه...

عصر شعر و خاطره مدافعان حرم
تا
تا
 

عصر شعر و خاطره مدافعان حرم سخنران : از فرماندهان دفاع مقدس و شعر خوانی شاعران برجسته همدان زمان: چهارشنبه 1394/9/4 ساعت 15:00 مکان: خیابان مهدیه کانون بسیج جوانان

ورود