اولین جشنواره فرهنگی هنری دانشجو

#جشنواره #فرهنگی

اولین جشنواره فرهنگی هنری دانشجو اولین جشنواره فرهنگی هنری دانشجو در همدان به همت کانونهای فرهنگی هنری دانشگاه بوعلی سینا اولین جشنواره فرهنگی...

اولین جشنواره فرهنگی هنری دانشجو
تا
تا
 

اولین جشنواره فرهنگی هنری دانشجو اولین جشنواره فرهنگی هنری دانشجو در همدان به همت کانونهای فرهنگی هنری دانشگاه بوعلی سینا اولین جشنواره فرهنگی هنری بمناسیت روز دانشحو برگزار میگردد بخش های های جشنواره : عکس - شعر - کاریکاتور - نمایشنامه نویسی موضوعات جشنواره : رفاه و زندگی دانشجویی - منزلت دانشجویی - فعالیت های دانشجویی - شهدای دانشجویی - دانشجو و فضای مجازی - دانشجو - علم و فناوری آخرین مهلت ارسال آثار : 18 آذرماه اختتامیه و اعلام نتایج 24 آذر ماه ساعت 18 آدرس دبیرخانه : دانشگاه بوعلی - خانه فرهنگ - واحد کانون های فرهنگی هنری شماره تماس : 09186116012 <img class="alignnone" src="http://farhangi.basu.ac.ir/getattachment/a2b10596-0e79-4d41-9b1d-201b450673d0/(-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-)%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-(-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7.aspx" alt="" width="540" height="1245" />

ورود