یادواره شهدای ورزش زورخانه ای شهر همدان

#مراسم #مذهبی

یادواره شهدای ورزش زورخانه ای شهر همدان یادواره شهدای ورزش زورخانه ای شهر همدان زمان : چهارشنبه 4/9/1394 ساعت 15 الی 17 مکان : زورخانه پوریای ولی...

یادواره شهدای ورزش زورخانه ای شهر همدان
تا
تا
 

یادواره شهدای ورزش زورخانه ای شهر همدان یادواره شهدای ورزش زورخانه ای شهر همدان زمان : چهارشنبه 4/9/1394 ساعت 15 الی 17 مکان : زورخانه پوریای ولی دانشگاه بوعلی سینا دانشکده هنر و معماری

ورود