همایش امت واحده اسلامی همدان

#همایش #مذهبی

<p style="text-align: right;">همایش امت واحده اسلامی همدان</p> <p style="text-align:...

همایش امت واحده اسلامی همدان
تا
تا
 

<p style="text-align: right;">همایش امت واحده اسلامی همدان</p> <p style="text-align: right;">همایش امت واحده اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی در همدان</p> <p style="text-align: right;">باسخنرانی حجت الاسلام آیت الله اراکی</p> <p style="text-align: right;">زمان : سه شنبه سوم آذر ماه</p> <p style="text-align: right;">ساعت : 12:30</p> <p style="text-align: right;">مکان : دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه علوم پایه سالن شهید چمران</p>

ورود