دوره مدیریت کیفی تولید در همدان

#دورهمی #آموزشی

دوره مدیریت کیفی تولید در همدان مدرس دوره : جناب آقای مهندس مهدی عسگری کیا ارائه گواهی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و نمایندگی CCPL...

دوره مدیریت کیفی تولید در همدان
تا
تا
 

دوره مدیریت کیفی تولید در همدان مدرس دوره : جناب آقای مهندس مهدی عسگری کیا ارائه گواهی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و نمایندگی CCPL ACADEMY نروژ در ایران ارتقا دانش اجرایی در حوزه کنترل و مدیریت کیفیت امکان ارائه مشاوره جهت مدیران کنترل کیفیت زمان :  چهارشنبه 94/09/04 از ساعت 8:30 الی 14:30 مکان : میدان آرامگاه باباطاهر - اداره کل استاندارد همدان   کاری از موسسه آموزشی برازه

ورود