فراخوان ثبت نام هشتمین المپیاد دانشجویان همدان

#مسابقه #علمی

فراخوان ثبت نام هشتمین المپیاد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور فراخوان ثبت نام هشتمین المپیاد دانشجویان همدان حیطه تفکر علوم پایه –...

فراخوان ثبت نام هشتمین المپیاد دانشجویان همدان
تا
تا
 

فراخوان ثبت نام هشتمین المپیاد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور فراخوان ثبت نام هشتمین المپیاد دانشجویان همدان حیطه تفکر علوم پایه – حیطه مدیریت نظام سلامت – حیطه استدلال بالینی – حیطه نوآورانه شرایط ثبت نام : - دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای پزشکی که آزمون علوم پایه را گذرانده باشند - علی الخصوص دانشجویان سال آخر -دانشجویان دوره کارشناسی از سال سوم به بعد بدون در نظر گرفت معدل   کسب رتبه های اول تا سوم کشوری توسط دانشجویان امتیازات و تهسیلاتی را برای آنان در بر خواهد داشت . از قبیل : <ul> <li>عضویت در دفتر استعداد درخشان</li> <li>استفاده از تهسیلات آیین نامه ی تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی</li> <li>عضویت نفرات اول تا سوم انفرادی در هر حیطه المپیاد در بنیاد ملی نخبگان – براساس بند " د " ماده ی 4 آیین نامه ی احراز استعداد های نخبگی</li> <li>دریافت تندیس و لوح تقدیر ، جوایز نقدی و...</li> </ul> تاریخ ثبت نام : 20/08/94  لغایت 20/09/94 مکان ثبت نام : مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی – دفتر استعدادهای درخشان بر ای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تسهیلات اعطایی و امتیازات رتبه در المپیاد به دفتر استعدادهای درخشان مراجعه نمائید

ورود