پیشگیری از اعتیاد در همدان

#همایش #اجتماعی

پیشگیری از اعتیاد در همدان همایش پیشگیری از اعتیاد با حضور استاد حاجی رسولی عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر محقق و دکترای...

پیشگیری از اعتیاد در همدان
تا
تا
 

پیشگیری از اعتیاد در همدان همایش پیشگیری از اعتیاد با حضور استاد حاجی رسولی عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر محقق و دکترای فیزیولوزی ورزشی زمان : یکشنبه 1 آذرماه 94 از ساعت 10 الی 12 مکان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان - سالن شهید عباسپور

ورود