مســابـقه کتـابخـوانـی

#مسابقه #فرهنگی

مســابـقه کتـابخـوانـیمســابـقه کتـابخـوانـی، سبک زندگی در عصر رسانه - دوره چهار جلدیاینترنت و شبکه های اجتماعیماهواره و تلویزیونبازی های رایانه...

مســابـقه کتـابخـوانـی
تا
تا
 

مســابـقه کتـابخـوانـیمســابـقه کتـابخـوانـی، سبک زندگی در عصر رسانه - دوره چهار جلدیاینترنت و شبکه های اجتماعیماهواره و تلویزیونبازی های رایانه ایتلفن همراهجوایز : 5 کمک هزینه سفر مشهد مقدس و 50 جایزه نقدیمحـل تهـیه کتـابخیابان میرزاده عشقی - معاونت اداره کل ورزش و جوانانتلفن : 09189011957 - 38321633

ورود