مسابقه کتابخوانی تشکیل خانواده

#مسابقه #فرهنگی

مسابقه کتابخوانی تشکیل خانواده مسابقه کتابخوانی تشکیل خانواده در سطح دانشگاه های شهر همدان تاریخ آزمون : دوشنبه 1394/9/14 ساعت 12:30 محمل...

مسابقه کتابخوانی تشکیل خانواده
تا
تا
 

مسابقه کتابخوانی تشکیل خانواده مسابقه کتابخوانی تشکیل خانواده در سطح دانشگاه های شهر همدان تاریخ آزمون : دوشنبه 1394/9/14 ساعت 12:30 محمل برگزاری : دانشگاه محل تحصیل دانشجویان علاقه مند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر امور فرهنگی دانشگاه محل تحصیل یا دفاتر جهاد دانشگاهی مراجعه نمایید  

ورود