روز جهانی شهرساز همدان

#همایش #آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدانبا همکاری نظام مهندسی ساختمان استان همدان برگزار می کند :عرصه های نوین اشتغال در حرفه شهرسازیسخنران : دکتر عباس صنیع...

روز جهانی شهرساز همدان
تا
تا
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدانبا همکاری نظام مهندسی ساختمان استان همدان برگزار می کند :عرصه های نوین اشتغال در حرفه شهرسازیسخنران : دکتر عباس صنیع زادهسومین سمینار گرامی داشتروز جهانی شهرساز همدان   Urbanisn Global Day چهارشنبه بیست و هفتم آبان ماه 1394 زمان : ساعت 14 الی 17 مکان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان - سالن اجتماعات شهید عباسپور 

ورود