نمایشگاه مجسمه رضا بهرامی پور

#نمایشگاه #هنری

نمایشگاه مچسمه های برنزی ، آثا رضا بهرامی پور  _ همدان نمایشگاه مجسمه رضا بهرامی پور بازدید برای عموم رایگان است زمان : 26 - 27 - 28...

نمایشگاه مجسمه رضا بهرامی پور
تا
تا
 

نمایشگاه مچسمه های برنزی ، آثا رضا بهرامی پور  _ همدان نمایشگاه مجسمه رضا بهرامی پور بازدید برای عموم رایگان است زمان : 26 - 27 - 28 آبان ماه / ساعت 15 الی 20 مکان : هتل بوعلی   سازمان زیبا سازی همدان


ورود