یک روز با کتابخانه همدان

#دورهمی #فرهنگی

یک روز با کتابخانه همدان ویژه کودکان بچه ها خبر !!!! کارگاه . مسابقه . سرگرمی با جایزه همراه با خانواده به کتابخانه مرکزی بیایید زمان...

یک روز با کتابخانه همدان
تا
تا
 

یک روز با کتابخانه همدان ویژه کودکان بچه ها خبر !!!! کارگاه . مسابقه . سرگرمی با جایزه همراه با خانواده به کتابخانه مرکزی بیایید زمان : پنج شنبه 28 آبان ماه 1394 - ساعت 10 الی 13 مکان : چهارراه تختی - تپه مصلی - کتابخانه مرکزی همدان اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان

ورود