مراسم چهلمین روز عروج آسمانی شهـید حـاج حـسین همـدانی

#مراسم #مذهبی

مراسم چهلمین روز عروج آسمانی شهـید حـاج حـسین همـدانی مراسم چهلمین روز عروج آسمانی شهـید حـاج حـسین همـدانی در...

مراسم چهلمین روز عروج آسمانی شهـید حـاج حـسین همـدانی
تا
تا
 

مراسم چهلمین روز عروج آسمانی شهـید حـاج حـسین همـدانی مراسم چهلمین روز عروج آسمانی شهـید حـاج حـسین همـدانی در همدان     همدان: پنجشنبه ساعت 14:30 مکان: خیابان شریعتی، میدان شریعتی، خیابان پاسداران حسینیه حصرت امام خمینی (ره)

ورود