دهمین نمایشگاه کتاب همدان

#نمایشگاه #فرهنگی

<p style="text-align: right;">دهمین نمایشگاه کتاب همدان</p> <p style="text-align:...

دهمین نمایشگاه کتاب همدان
تا
تا
 

<p style="text-align: right;">دهمین نمایشگاه کتاب همدان</p> <p style="text-align: right;">( ویژه کودکان و نوجوانان )</p> <p style="text-align: right;">برگزاری نشست های تخصصی در حوزه کتاب ، برنامه های ویژه کودکان و نوجوانان و مسابقات کتابخوانی از برنامه های جنبی در نظر گرفته شده برای این نمایشگاه است .</p> <p style="text-align: right;">زمان : 24 الی 30 آذرماه 1394</p> <p style="text-align: right;">مکان : میدان عاشورا ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان همدان</p> <p style="text-align: right;">ساعات بازدید : 9 تا 12:30  و 15:30 الی 19:30</p> <p style="text-align: right;">معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی</p> <p style="text-align: right;">موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران</p> <p style="text-align: right;">استانداری همدان</p> <p style="text-align: right;">اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان</p> <p style="text-align: right;">شهرداری همدان</p>


ورود