فراخوان مسابقه سردار همدانی

#مسابقه #مذهبی

<p style="text-align: right;"><span style="line-height: 1.5;">فراخوان مقاله و طراحی...

فراخوان مسابقه سردار همدانی
تا
تا
 

<p style="text-align: right;"><span style="line-height: 1.5;">فراخوان مقاله و طراحی پوستر بمناسبت</span></p> فراخوان مسابقه سردار همدانی   <p style="text-align: right;">فراخوان مقاله و طراحی پوستر بمناسبت اربعین شهادت شهید حسین همدانی</p> <p style="text-align: right;">با موضوعات:</p> <p style="text-align: right;">پیام مقام معظم رهبری به مناسبت شهادت سردار همدانی</p> <p style="text-align: right;">محتوای وصیتنامه شهید</p> <p style="text-align: right;">شهید همدانی، سردار سرافراز، مدافعان حرم شهید همدانی، حبیب سپاه</p> <p style="text-align: right;">فعالیتهای فرهنگی شهید بر اساس خاطرات و نوشته ها و مستندات</p> <p style="text-align: right;">مهلت ارسال آثار 1394/8/24</p> <p style="text-align: right;">تلگرام :  sardarhamedani@</p> <p style="text-align: right;">پست الکترونیکی:  sardarhamedani1394@gmail.com</p>

ورود