مسابقه دوچرخه سواری در همدان

#مسابقه #ورزشی

مسابقه دوچرخه سواری در همدان مسابقه دوچرخه سواری یادبود سردار شهید حاج حسین همدانی و گرامیداشت شهدای پایگاه مقاومت بسیج منتظران مهدی (عج)ویژه دانش...

مسابقه دوچرخه سواری در همدان
تا
تا
 

مسابقه دوچرخه سواری در همدان مسابقه دوچرخه سواری یادبود سردار شهید حاج حسین همدانی و گرامیداشت شهدای پایگاه مقاومت بسیج منتظران مهدی (عج)ویژه دانش آموزان 10 الی 14 سال.زمان برگزاری : جمعه 29 آبان ماه - ساعت 10 صبح مهلت ثبت نام : 23 تا 27 آبان ماه مکان ثبت نام : میدان بعثت - کوچه مشکی - مسجد عباسیه کوچه مشکی - جاجه دیجیتال کانون عاشقان ثار اللههمراه با اهدا جوایز نفیس 

ورود