مراسم استقبال از شهدای گمنام

#مراسم #مذهبی

مراسم استقبال از شهدای گمنامچهارشنبه 6 مرداد ماه 1395 - ساعت 18 - از میدان سپاه تا آرامگاه باباطاهر حضور شهدا در مراسم یادواره شهید سعید...

مراسم استقبال از شهدای گمنام
تا
تا
 

مراسم استقبال از شهدای گمنامچهارشنبه 6 مرداد ماه 1395 - ساعت 18 - از میدان سپاه تا آرامگاه باباطاهر


حضور شهدا در مراسم یادواره شهید سعید قهاریچهارشنبه 6 مردادماه 1395 - همزمان با اذان مغرب و عشا - باغ موزه دفاع مقدس
حضور شهدا در مراسم زیارت عاشوراپنج شنبه 7 مرداد ماه 1395 - ساعت 20:30 - پارک مردم
حضور شهدا در مراسم دعای کمیلپنج شنبه 7 مردادماه 1395 - ساعت 21 - مسجد جامع همدان
مراسم عزاداری شهادت امام صادق (ع)جمعه 8 مردادماه 1395 - ساعت 21 - آستان مقدس شاهزاده حسین (ع)
مراسم عزاداری شهادت امام صادق (ع)جمعه 8 مردادماه  1395 - همزمان با نماز مغرب و عشا - آرامگاه بوعلی سینا اطلاعات بیشتر از شهدای همدان :
نام خانوادگي و نامتاريخ تولدتاريخ شهادتمحل شهادتسمت
 آبكار محمد۰۲ / ۰۱ / ۱۳۲۴۲۹ / ۰۳ / ۱۳۶۷مهرانفرمانده گردان 252 تانك ازتيپ 3 لشگر 16 قزوين
 ابدي علي۳۰ / ۰۲ / ۱۳۴۲۱۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴خرمشهرفرمانده اطلاعات عمليات لشگر 43 امام علي (ع)
 ابراهيمي هژير حاج ستار۱۱ / ۰۸ / ۱۳۳۵۰۲ / ۱۲ / ۱۳۶۵شلمچهفرمانده گردان 155 علي اصغر لشگر 32 انصار الحسين
 ارژنگي مهربان خسرو۰۶ / ۱۰ / ۱۳۴۰۰۲ / ۰۱ / ۱۳۶۱شوشجانشين گردان مسلم بن عقيل از لشگر 27 محمد رسول ا... (ص)
 اسلاميان سعيد۰۲ / ۱۲ / ۱۳۳۸۱۷ / ۱۰ / ۱۳۶۷جاده همدان-تهرانفرمانده عمليات لشگر 32 انصارالحسين
 اقبالپور رضا۲۰ / ۱۰ / ۱۳۳۷۰۵ / ۰۵ / ۱۳۶۷كبود راهنگ _ سوباشيمسئول رادار سوباشي از پايگاه سوم شكاري نوژه همدان
 امامي خواستان جعفر۰۱ / ۰۸ / ۱۳۴۰۰۴ / ۰۸ / ۱۳۶۶محور عملياتي بانهفرمانده گردان جهاد سازندگي
 اميدي جواد۰۱ / ۰۵ / ۱۳۳۴۲۱ / ۰۸ / ۱۳۶۵پادگان شهدافرمانده گردان آموزش
 بهادربيگي مهدي۲۷ / ۰۴ / ۱۳۳۸۲۱ / ۱۱ / ۱۳۶۱فكهمسئول محور مهران و فرمانده سپاه اسدآباد
 بهمني تقي۱۲ / ۰۴ / ۱۳۳۵۱۷ / ۰۲ / ۱۳۶۰سرپل ذهابفرمانده عمليات سپاه پاسداران همدان
 پورش همداني عباس۱۰ / ۰۶ / ۱۳۳۵۲۲ / ۰۲ / ۱۳۶۷ماووت- شيخ محمدفرمانده تيپ الغديرجهاد سازندگي همدان
 ترك حسن۱۲ / ۰۷ / ۱۳۴۱۰۲ / ۱۲ / ۱۳۶۴فاوجانشين طرح و عمليات لشگر 32 انصارالحسين
 تميمي عبدالعلي۱۰ / ۰۷ / ۱۳۳۶۰۳ / ۱۲ / ۱۳۶۴فاوفرمانده گردان دريايي لشگر 32 انصارالحسين
 تيموري ايرج۱۸ / ۰۸ / ۱۳۳۳۰۳ / ۱۱ / ۱۳۶۵شلمچهجهادگر
 چيت سازيان امير۰۷ / ۰۵ / ۱۳۳۹۰۶ / ۰۴ / ۱۳۶۶ماووتجهادگر
 چيت سازيان علي۲۰ / ۰۹ / ۱۳۴۱۰۴ / ۰۹ / ۱۳۶۶ماووتفرمانده واحد اطلاعات عمليات لشگر 32 انصارالحسين
 حاجي بابائي عليرضا۱۵ / ۰۱ / ۱۳۳۵۲۴ / ۰۴ / ۱۳۶۱جنوب - شرق بصرهمسئول محور
 حاجي بابايي ابوالقاسم۱۱ / ۰۶ / ۱۳۴۱۰۵ / ۱۱ / ۱۳۶۴هورالعظيم - جنوبفرمانده گروهان
 حاجي بابايي جعفر۰۸ / ۰۲ / ۱۳۴۰۱۰ / ۰۴ / ۱۳۶۰سرپل ذهابرزمنده
 خادم پر حسين۰۹ / ۰۱ / ۱۳۴۰۱۰ / ۰۶ / ۱۳۶۵پيرانشهرجانشين اطلاعات لشگر3 ويژه شهداء
 خرم رودي ابوالحسن۰۹ / ۰۴ / ۱۳۱۵۰۲ / ۰۵ / ۱۳۶۷ايوان غرب _ دهلرانفرمانده تيپ منطقه عملياتي
 خوش نيت حميد۱۰ / ۰۵ / ۱۳۴۶۲۷ / ۱۰ / ۱۳۶۶ماووتمعاون گردان تخريب لشگر 32 انصارالحسين
 دباغيان عليرضا۰۲ / ۰۳ / ۱۳۳۲