دومین مسابقه اریگامی همدان

#مسابقه #ورزشی

دومین مسابقه اریگامی همدان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با همکاری انجمن علمی معماری برگزار می کند :دومین دوره مسابقه اریگامی...

دومین مسابقه اریگامی همدان
تا
تا
 

دومین مسابقه اریگامی همدان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با همکاری انجمن علمی معماری برگزار می کند :دومین دوره مسابقه اریگامی همدان - همراه با دوره آموزشی زمان : 24 آذرماه 1394در واقع اریگامی ، هنر اندیشه تا کردن کاغذ برای خلق اشکال مختلف از قبیل وسایل تزئینی ، شکل های هندسی و.... بدون نیاز به استفاده از چسب و قیچی می باشد ، که از هنر های کهن کشور ژاپن به حساب می آید .جوایز :نفر اول : 400 هزار توماننفر دوم : 300 هزار توماننفرسوم : 200 هزار توماننفر چهارم تا ششم : 100 هزار توماناطلاع از شرایط کارگاه آموزشی ، مسابقه و ثبت نام به دوصورت :حضوری : با مراجعه به دفتر انجمن علمی معماری دانشگاه آزاد اسلامی همدان واقع در طبقه همکف دانشکده هنر و معماریویا مراجعه به سایت<a href="http://architect-iauh.ir" target="_blank"> انجمن علمی و معماری دانشگاه آزاد همدان</a> و سامانه پیامکی 1000297204076

ورود