نمایشگاه خوشنویسی حوزه هنری همدان

#نمایشگاه #هنری

نگارخانه حوزه هنری استان همدان برگزار می نمائید نمایشگاه خوشنویسی حوزه هنری همدان آثار : آثار تولیدشده در ورکشاپ دهه فجر سال گذشته در حوزه هنری...

نمایشگاه خوشنویسی حوزه هنری همدان
تا
تا
 

نگارخانه حوزه هنری استان همدان برگزار می نمائید

نمایشگاه خوشنویسی حوزه هنری همدان

آثار : آثار تولیدشده در ورکشاپ دهه فجر سال گذشته در حوزه هنری استان همدانزمان برگزاری نمایشگاه : 8 الی 13 خرداد ماهبازدید برای عموم آزاد استبخش جنبی :

ورکشاپ آموزشی توسط استاد مرتضی شعبانی

با موضوع : تکنیک های نقاشی خطزمان برگزاری کارگاه : دو 10 خرداد ماه 95 از ساعت 16 الی 18حضور در آن برای خوشنویسان آزاد است.توضیحات تکمیلی :مسئول واحدهنرهای تجسمی حوزه هنری استان همدان از برگزاری دویست و بیست و چهارمین نمایشگاه در نگارخانه حوزه هنری همدان خبر داد.به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان همدان، سیدیونس اشرفی‌پور افزود: چهارمین نمایشگاه در سال 95 مربوط به آثار تولیدشده در ورکشاپ دهه فجر سال گذشته در حوزه هنری استان همدان خواهد بود.وی افزود: در کارگاه خوشنویسی دهه فجر، 48 نفر از هنرمندان خوشنویس استان همدان به خلق اثر پرداختند.اشرفی با بیان اینکه این نمایشگاه از تاریخ 8 تا 13 خرداد پذیرای بازدید عموم است گفت: در روز دوشنبه 10 خرداد نیز از هنرمندان این ورکشاپ قدردانی می شود.وی افزود: در این مراسم همچنین ورکشاپ آموزشی توسط استاد مرتضی شعبانی در مورد تکنیک های نقاشی خط برگزار خواهد شد.اشرفی افزود: این کارگاه روز دوشنبه از ساعت 4 تا 6 بعدازظهر در محل حوزه هنری استان همدان برگزار شود و حضور در آن برای خوشنویسان آزاد است.


ورود