نشست هنرهای شهری همدان

#دورهمی #هنری

<h2>سازمان زیباسازی شهرداری همدان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار می کند:</h2><h1>نشست هنرهای...

نشست هنرهای شهری همدان
تا
تا
 

<h2>سازمان زیباسازی شهرداری همدان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار می کند:</h2><h1>نشست هنرهای شهری همدان</h1><h3>سلسه نشست هاي تخصصي هنرهاي شهري</h3>جلسه اول : نقد المان هاي نوروزي هنرهاي شهريمكان : دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد همدانزمان :  6خرداد ماه / 1395   ساعت 10 الي 12اعضاء پنل تخصصی نشست :-دکتر منوچهر فروتن-دکتر حسین اردلانی-مهندس سید امیر فاضلیاندبیر نشست:-دکتر بهناز بابائی مراد* همراه با پرسش و پاسخ کتبی شرکت کنندگان– حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشدجلسه اول: نقد المان های نوروزی هنرهای شهریهمراه با پرسش و پاسخ کتبی شرکت کنندگانموضوع سخنرانی:نقد المان های جشنواره هنرهای شهری(تحلیل ساختاری ،معنایی و...)آنچه هست و آنچه باید باشد.اعضای پنل تخصصی نشست:– دکتر منوچهر فروتن؛ دکتری تخصصی معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان– دکتر حسین اردلانی؛ دکترای تخصصی فلسفه هنر، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان– سید امیر فاضلیان؛  کارشناس ارشد طراحی شهری دبیر علمی:سید امیر فاضلیان(مدیر طراحی شهری سازمان زیباسازی شهر همدان و دبیر جشنواره هنرهای شهری)دبیر اجرائی:دکتر بهناز بابائی مراد * حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد. زمان:  پنج شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۰ الی ۱۲مکان: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی همدان

ورود