مسابقات شطرنج قهرمانی همدان

#جشنواره #ورزشی

<h2>هیات شطرنج استان همدان برگزار می نماید :</h2> <h1>مسابقات شطرنج قهرمانی...

مسابقات شطرنج قهرمانی همدان
تا
تا
 

<h2>هیات شطرنج استان همدان برگزار می نماید :</h2> <h1>مسابقات شطرنج قهرمانی همدان</h1> زمان برگزاری : 9 لغایت 16 اردیبهشت ماه 1395 محل برگزاری : همدان . خیابان سعیدیه . ضلع شرقی استادیوم ملت . خانه شطرنج استان همدان شماره تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : 38244950 081  -  09198119989 <div class="post-container cf"> <div class="post-content text-font description"> <strong>آیین نامه مسابقات شطرنج ریتد قهرمانی استان همدان</strong> <strong> 1- مسابقات از روز پنج شنبه 9 اردیبهشت 95 راس ساعت 17 آغاز خواهد شد.</strong> <strong> </strong><strong>2- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج حاکم بر مسابقات می‌باشد.</strong> <strong> </strong><strong>3- همراه داشتن کارت بیمه ورزشی 1395 وعضویت سیستم جامع فدراسیون شطرنج ایران ضروری می‌باشد.</strong> <strong> </strong><strong>4- مسابقات در 7 یا 9 دوربه روش سوئیسی برگزار می‌گردد.</strong> <strong> </strong><strong>5- زمان بازی برای هر بازیکن، 90 دقیقه برای کل بازی و 30 ثانیه پاداش برای انجام هر حرکت می باشد.</strong> <strong> </strong><strong>6- رده‌بندی براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد. چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند برای تعيين رتبه آنها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده می‌گردد:</strong> <strong>الف)بوخ هولز قطع شده 1     ب) بوخ هولز قطع شده 2    پ) بوخ هولز متوسط 1    ت) بوخ هولز متوسط 2    ث) مجموع بوخ هولز</strong> <strong> </strong><strong>7- مبلغ وروديه برای هر بازيکن به شرح زیرمی‌باشد:</strong> <strong>الف) شهرستان همدان:                     70/000 تومان</strong> <strong> ب) بانوان و زیر 14 سال:                    50/000  تومان</strong> <strong> ج) سایر شهرستان ها:                      50/000  تومان</strong> <strong> </strong><strong>8- آخرین مهلت ثبت نام در مسابقات:</strong> <strong>– روز سه شنبه ( 7/ 2 / 95 ) ساعت 20 می باشد.</strong> <strong> </strong><strong>9- خوابگاه برای بازیکنان شهرستانی <u>رایگان</u> می باشد.</strong> <strong>10- جوایز مسابقات :</strong> <table> <tbody> <tr> <td width="223"><strong>  مقام اول</strong></td> <td width="415"><strong>  5/000/000 ریال</strong></td> </tr> <tr> <td width="223"><strong>  مقام دوم</strong></td> <td width="415"><strong>   </strong><strong>4/000/000 ریال</strong></td> </tr> <tr> <td width="223"><strong>  مقام سوم</strong></td> <td width="415"><strong>  3/000/000 ریال</strong></td> </tr> <tr> <td width="223"><strong>مقام چهارم                                                                            </strong></td> <td width="415"><strong>                                                2/000/000 ریال</strong></td> </tr> <tr> <td width="223"><strong>  مقام پنجم                                                              </strong></td> <td width="415"><strong>                                                 1/800/000 ریال</strong></td> </tr> <tr> <td width="223"><strong>  مقام ششم                                                                                      </strong></td> <td width="415"><strong>                                                 1/500/000 ریال</strong></td> </tr> <tr> <td width="223"><strong>  مقام اول ریتینگ زیر 1700 و بدون ریتینگ                           </strong></td> <td width="415"><strong>                                                 1/500/000 ریال</strong></td> </tr> <tr> <td width="223"><strong>  مقام اول بانوان                                        </strong></td> <td width="415"><strong>                                                1/200/000 ریال</strong></td> </tr> <tr> <td width="223"><strong>  مقام اول بازیکنان شهرستان                  </strong></td> <td width="415"><strong>                                                1/200/000 ریال</strong></td> </tr> </tbody> </table> <strong> </strong> <strong>11- جدول زمانبندی مسابقات به شرح زیر می باشد :</strong> <table> <tbody> <tr> <td width="213"&am


ورود