جشن پدران آسمانی همدان

#مراسم #مذهبی

<h1>جشن پدران آسمانی همدان</h1> <h2>جنگ پدران آسمانی همدان</h2> با حضور هنرمندان...

جشن پدران آسمانی همدان
تا
تا
 

<h1>جشن پدران آسمانی همدان</h1> <h2>جنگ پدران آسمانی همدان</h2> با حضور هنرمندان : <h3>پویا بیاتی - خواننده</h3> <h3>آقاسی - شاعر</h3> <h3>با اجرای جناب آقا بیگی</h3> زمان برگزاری :پنج شنبه 2 اردیبهشت از نماز مغرب و عشا مکان برگزاری : همدان . شکریه . سالن ورزشی ابن سینا

ورود