جشنواره کارآفرینان همدان

#جشنواره #آموزشی

جشنواره کارآفرینان همدان در سال "اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل": نخستین جشنواره کارآفرینی دانشگاهی در واحد همدان اولین جشنواره کارآفرینان برتر...

جشنواره کارآفرینان همدان
تا
 

جشنواره کارآفرینان همدان

در سال "اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل":

نخستین جشنواره کارآفرینی دانشگاهی در واحد همدان

اولین جشنواره کارآفرینان برتر دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی همدان این جشنواره در سه حوزه صنعت و معدن، کشاورزی و غذایی و خدمات بازرگانی برگزار خواهد شد. این جشنواره در پنج بخش دانشجو، کارمند، هیات علمی، مدرس مدعو و حامی دانشگاه برگزار می‌شود. کارآفرینان دانشگاهی می‌توانند پس از دریافت پرسشنامه این جشنواره از وبگاه رسمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان به نشانی www.iauh.ac.ir  در اولین جشنواره کارآفرینان برتر دانشگاهی استان همدان، شرکت نمایند. کارآفرینان دانشگاهی می‌توانند پس از تکمیل کردن فرم پرسشنامه و ارسال آن به  آدرس ایمیل karafarin_hamedan1395@iauh.ac.ir یا ارائه فرم تکمیل‌شده به مرکز رشد واحد همدان ویا به معاونت پژوهشی واحد دانشگاهی در شهر خود در استان همدان اقدام نمایند. این جشنواره با حضور کارآفرینان برتر در بیستم ادربیهشت ماه در دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار خواهد شد.  

ورود