رونمایی آلبوم صدای شاعر

#دورهمی #هنری

<h3>حوزه هنری استان همدان برگزار می کند</h3><h2>رونمایی از آلبوم...

رونمایی آلبوم صدای شاعر
تا
تا
 

<h3>حوزه هنری استان همدان برگزار می کند</h3><h2>رونمایی از آلبوم صوتی</h2><h1>رونمایی آلبوم صدای شاعر</h1><h2>صدای شاعر</h2><h2></h2>سید مهدی موسوی فاخر سیاوش دیهیمیناصر جمشید آبادی احمد خوانساریعلی اصغر حمدیه  غلامرضا بهاری زمان برگزاری : جمعه  27 فروردین 1395 ساعت 16 مکان : همدان . میدان امام خمینی . سینما فلسطین . سالن تماشاخانه<h4>منبع : <a href="https://www.google.co.uk/maps/place/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87+%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%AD/@34.7976205,48.5120577,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x30ee6de8a072f21a?sa=X&ved=0ahUKEwiD4oXsjovMAhXJYpoKHZrFB74Q_BIIYjAK">حوزه هنری همدان</a></h4> بیوگرافی مختصر :<h2>سياوش دیهيمی</h2>متولدکرمانشاه؛ فارغ التحصيل کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسیو علوم تربيتی ، بنابرشرایط انقلاب فرهنگی تحصيلاتشمتوقف شد،... درحوزه هنر، همپای تحصيل وکار و شغل و ازدواج و خانواده، موسيقی وادبيات را نيز ادامه داد. موسيقی را از اواخر دبستان آغاز کرد، موسيقی درخانواده اوبوده است، پدر بزرگ، پدر و عمو و بزرگان فاميل ایشان  اهل موسيقی بودند، پدر مختصر تاریمی زد، صدای بسيار خوبی داشت. صدا درخانواده دیهیمی بود وعلاقمند بود ساز را در همان سنين دبستان به دست بگيرد و... <h2>سید مهدی موسوی فاخر</h2>تاکنون چهار مجموعه شعر از ایشان منتشر شده است با نام های :1-موسم چشم ها ( 1383 انتشارات فراگیر هگمتانه - همدان )2-کودکانه های یک مسافر ( 1386 انتشارات سبزان – تهران)3- دلم برای پرندگان تنگ است ( 1388 موسسه فرهنگی هنر رسانه اردیبهشت – تهران )4 – پروازها و فاصله ها ( 1391 موسسه فرهنگی هنر رسانه اردیبهشت – تهران )5- نقدهای بی عیار ( نگاهی به سهراب سپهری و باباطاهر همدانی )جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک منبع مراجعه کنیدمنبع : <a href="http://www.shereno.com/profile.php?uid=28899">شعر نو</a> اطلاعات جامع دیگری درباره شاعران دیگر این رویداد در دسترس نبود . 


ورود