کارگاه آموزشی راز

#همایش #آموزشی

کارگاه آموزشی راز موسسه حقوقی مهد عدالت هگمتان برگزار می کند ... راهکارهای موفقیت در آزمون های حقوقی وکالت و قضاوتتعیین سطح علمی داوطلبمعرفی منابع...

کارگاه آموزشی راز
تا
 

کارگاه آموزشی راز

موسسه حقوقی مهد عدالت هگمتان برگزار می کند ...

راهکارهای موفقیت در آزمون های حقوقی وکالت و قضاوتتعیین سطح علمی داوطلبمعرفی منابع مطالعاتی منطبق با سطح علمی داوطلبنحوه چگونگی برنامه نویسی مطالعاتیبا حضور استاد مسعود قهرمانی ( پژوهشگر و رییس مجمع عالی بسیج حقوقدانان استان همدان )

تلفن تماس جهت ثبت نام : 63 43 017 0918

موسسه حقوقی مهد عدالت هگمتاناداره کل ورزش و جوانان استان همدانمعاونت ورزش و جوانان

ورود