حلقه شکرریزان همدان

#دورهمی #طنز

دفتر طنز واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان همدان برگزار می کند : حلقه شکرریزان همدان جلسه 22 با حضور : علیرضا لبش جواد نوری امیرسادات...

حلقه شکرریزان همدان
تا
تا
 

دفتر طنز واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان همدان برگزار می کند :

حلقه شکرریزان همدان

جلسه 22

با حضور :

علیرضا لبش

جواد نوری

امیرسادات موسوی

سعید طلایی

زمان : چهارشنبه 26 اسفندماه 1394  ساعت 15مکان : همدان . سینما قدس همدان حلقه شکرریزان چیست ؟حلقه شکرریران همدان که تاکنون 21 جلسه از آن برگزار شده است . یک درهمی ادبیات طنز حوزه هنری همدان محسوب می گردد 


ورود