ترنم امید بهاری

#دورهمی #خیریه

" از میان دستان شماست که خدا سخن می گوید "ترنم امید بهاریبازارچه خیریه نوروزی ترنم امید بهاریزمان برگزاری : 16 الی 21 اسفند ماه 1394 _ از ساعت 11...

ترنم امید بهاری
تا
تا
 

" از میان دستان شماست که خدا سخن می گوید "ترنم امید بهاریبازارچه خیریه نوروزی ترنم امید بهاریزمان برگزاری : 16 الی 21 اسفند ماه 1394 _ از ساعت 11 الی 18مکان : همدان . حد فاصل دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه علوم پزشکی کاری از موسسه مردم نهاد دستان گرم مهرورزی

ورود