بازی پاس همدان با صنعت نفت آبادان

#مسابقه #ورزشی

بازی پاس همدان با صنعت نفت آبادان هفته 15 لیگ دسته یک کشور 94 - 95 پاس همدان – صنعت نفت آبادان   دوشنبه 25 آبان ماه راس ساعت...

بازی پاس همدان با صنعت نفت آبادان
تا
تا
 

بازی پاس همدان با صنعت نفت آبادان هفته 15 لیگ دسته یک کشور 94 - 95 پاس همدان – صنعت نفت آبادان   دوشنبه 25 آبان ماه راس ساعت 14:30 مکان : ورزشگاه قدس همدان

ورود