نهال 13

#جشنواره #هنری

نهال 13 فراخوان جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی 1اردیبهشت 95 اخرین محلت ارسال آثار در سه بخش : فیلم کوتاه :(داستانی -مستند تجربی -انیمینشن - سال...

نهال 13
تا
تا
 

نهال 13

فراخوان جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی 1اردیبهشت 95 اخرین محلت ارسال آثار در سه بخش : فیلم کوتاه :(داستانی -مستند تجربی -انیمینشن - سال اولی) فیلم نامه نویسی:(فیلم های نامه ها ی ساخته شده ) پُستر و عکس و فیلم جزییات کامل فراخوانی در : www.nahalfestival.ir

ورود