افرا درب تبریز با شهرداری همدان

#مسابقه #ورزشی

افرا درب تبریز با شهرداری همدان بازی افرا درب تبریز با شهرداری همدان بازی فوتبال بازی افرا درب تبریز با شهرداری همدان هفته اول...

افرا درب تبریز با شهرداری همدان
تا
تا
 

افرا درب تبریز با شهرداری همدان

بازی افرا درب تبریز با شهرداری همدان بازی فوتبال بازی افرا درب تبریز با شهرداری همدان هفته اول (دور دوم).  لیگ دسته سوم کشور افرا درب تبریز - شهرداری همدان در این بازی شهرداری همدان میهمان می باشد مکان برگزاری : تبریز . ورزشگاه مرزداران تبریز زمان برگزاری : 14 بهمن ماه . راس ساعت 14:00

ورود