توسعه شاهین کیش با الوند همدان

#مسابقه #ورزشی

توسعه شاهین کیش با الوند همدان بازی توسعه (شاهین)کیش با الوند همدان بازی فوتبال بازی توسعه (شاهین)کیش با الوند همدان هفته...

توسعه شاهین کیش با الوند همدان
تا
تا
 

توسعه شاهین کیش با الوند همدان

بازی توسعه (شاهین)کیش با الوند همدان بازی فوتبال بازی توسعه (شاهین)کیش با الوند همدان هفته پانزدهم .  لیگ دسته دوم کشور توسعه (شاهین)کیش- الوند همدان در این بازی الوند همدان میهمان می باشد مکان برگزاری : کیش . ورزشگاه المپیک کیش زمان برگزاری : 13 بهمن ماه . راس ساعت 14:00
 

ورود