نمایشگاه طراحی کاراکتر

#نمایشگاه #هنری

نمایشگاه طراحی کاراکتر زمان : 10تا 15 بهمن ماه 1394 مکان:بلوار مفتح مجتمع ابن سینا زمان افتتاحیه :10 بهمن ماه ساعت 16 الی 18 عصر...

نمایشگاه طراحی کاراکتر
تا
تا
 

نمایشگاه طراحی کاراکتر

زمان : 10تا 15 بهمن ماه 1394 مکان:بلوار مفتح مجتمع ابن سینا زمان افتتاحیه :10 بهمن ماه ساعت 16 الی 18 عصر


ورود