سمفونی رنگ ها همدان

#نمایشگاه #هنری

سمفونی رنگ ها همدان آثار صابره محمدی منور نمایشگاه نقاشی مدرن همدان زمان برگزاری : ۳ الی ۶ بهمن ماه ۹۴ ساعت بازدید : ۹ ال ۱۳ - ۱۵ الی...

سمفونی رنگ ها همدان
تا
تا
 

سمفونی رنگ ها همدان

آثار صابره محمدی منور

نمایشگاه نقاشی مدرن همدان

زمان برگزاری : ۳ الی ۶ بهمن ماه ۹۴

ساعت بازدید : ۹ ال ۱۳ - ۱۵ الی ۱۷

مکان برگزاری : همدان . بلوار بعثت . مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی


ورود