دومین جشنواره مد و لباس همدان

#جشنواره #مذهبی

دومین جشنواره مد و لباس همدان دومین جشنواره مد و لباس ایرانی و اسلامی همدان آیین گشایش و تقدیر از برگزیدگان جشنواره : ۲۷ دی ماه ۹۴ راس ساعت ۱۰...

دومین جشنواره مد و لباس همدان
تا
تا
 

دومین جشنواره مد و لباس همدان دومین جشنواره مد و لباس ایرانی و اسلامی همدان آیین گشایش و تقدیر از برگزیدگان جشنواره : ۲۷ دی ماه ۹۴ راس ساعت ۱۰ صبح نمایشگاه آثار منتخب : ۲۷ الی ۳۰ دی ماه ۹۴ مکان : همدان بلوار بعثت . مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان

ورود