بازی الوند همدان با خلخال دشت

#مسابقه #ورزشی

بازی الوند همدان با خلخال دشت بازی الوند همدان و خلخال دشت هفتهسیزدهم 21 دی ماه - لیگ دسته دوم 1394 - گروه D    الوند همدان - خلخال دشت...

بازی الوند همدان با خلخال دشت
تا
تا
 

بازی الوند همدان با خلخال دشت

بازی الوند همدان و خلخال دشت
هفتهسیزدهم 21 دی ماه - لیگ دسته دوم 1394 - گروه D   
الوند همدان - خلخال دشت
زمان مسابقه : یکشنبه 21 دی ماه 94 راس ساعت 14:15
مکان برگزاری : به میزبانی خلخال دشت در ورزشگاه تختی خلخال

ورود