ششمین دوره مسابقات شنا کارکنان

#مسابقه #آموزشی

ششمین دوره مسابقات شنا کارکنان ششمین دوره مسابقات شنا کارکنان شهرداری کلانشهرهای کشور به میزبانی این سازمان روز یکشنبه مورخ13/10/94 از ساعت 9صبح...

ششمین دوره مسابقات شنا کارکنان
تا
تا
 

ششمین دوره مسابقات شنا کارکنان ششمین دوره مسابقات شنا کارکنان شهرداری کلانشهرهای کشور به میزبانی این سازمان روز یکشنبه مورخ13/10/94 از ساعت 9صبح الی 13 در مجموعه آبی تفریحی شهداء شهرداری همدان برگزار می گردد.

ورود