پانزدهمین نمایشگاه بازرگانی همدان

#نمایشگاه #اجتماعی

پانزدهمین نمایشگاه بازرگانی همدان و هفتمین نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت ، کفپوش و دکوراسیون داخلی همدان زمان برگزاری : 16 الی 21 دیماه...

پانزدهمین نمایشگاه بازرگانی همدان
تا
تا
 

پانزدهمین نمایشگاه بازرگانی همدان و هفتمین نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت ، کفپوش و دکوراسیون داخلی همدان زمان برگزاری : 16 الی 21 دیماه 1394 مکان برگزاری : همدان . محل دائمی نمایشگاه های بین المللی همدان


ورود